Skip to main content

Upcoming concert

filter

filter

TIME

CATEGORIES

LOCATIONS

15 Jul.

20:00 | Friday

Hanoi Opera House

Subscription Concert

Subscription Concert Vol. 143

 • ConductorKim Xuân Hiếu
 • SoloistNguyễn Hoàng Tùng | Tạ Trung Đức | Văn Thanh Hà | Tạ Tiến Đạt
 • Chorus Master

24 Jul.

20:00 | Sunday

Hanoi Opera House

Subscription Concert

Subscription Concert Vol. 144

 • ConductorTrần Vương Thạch
 • SoloistPhạm Lê Phương
 • Chorus Master

26 Jul.

20:00 | Tuesday

Hanoi Opera House

Special Concert

VYMI EDUConcert Series - Vol 1: Classical Wonderland (Not open for booking)

 • ConductorHonna Tetsuji
 • SoloistNguyễn Thái Hà
 • Chorus Master

28 Jul.

20:00 | Thursday

The Municipal Theatre of Ho Chi Minh City

Special Concert

Toyota Concert - Hồ Chí Minh City (Not open for booking)

 • ConductorHonna Tetsuji
 • SoloistPhan Đỗ Phúc
 • Chorus Master

05 Aug.

20:00 | Friday

Hanoi Opera House

Special Concert | Concert Tour

Toyota Concert - Hà Nội (Not open for booking)

 • ConductorHonna Tetsuji
 • SoloistPhan Đỗ Phúc
 • Chorus Master

12 Aug.

20:00 | Friday

Hanoi Opera House

Subscription Concert

Subscription Concert Vol. 145 (Not open for booking)

 • ConductorTrần Vương Thạch
 • SoloistTrần Khánh Quang / Văn Thanh Hà
 • Chorus Master

Discover VNSO 2022-2023 Concert Season