bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

Asia Europe Music Festival Opening Concert (HOÃN)

08/10/2020

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 129

15/10/2020

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 130

24/10/2020

20:00 | Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam

Xem thêm

Wed
Sep 30

15 Oct 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 129 Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Nguyễn Công Thắng - Violin
Nguyễn Thu Bình - Viola
Mua vé
24 Oct 20:00 Sat HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 130 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Patcharaphan Khumprakob - Viola
Phan Đỗ Phúc - Cello
12 Nov 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 131 - BEETHOVEN CYCL... Nhạc trưởng - Kim Xuan Hieu
Tạ Trung Đức - Clarinet
09 Dec 20:00 Wed VNSO & VNAM JOINT CONCERT Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Nguyễn Công Thắng - Violin
Nguyễn Thu Bình - Viola
30 Oct 20:00 Fri VNSO & L'ESPACE Special Concert "L'HISTOIRE D... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Nguyễn Công Thắng - Violin
Nguyễn Thu Bình - Viola
16 Dec 20:00 Wed BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Nguyễn Công Thắng - Violin
Nguyễn Thu Bình - Viola
17 Dec 20:00 Thu BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Patcharaphan Khumprakob - Viola
Phan Đỗ Phúc - Cello
18 Dec 20:00 Fri BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Kim Xuan Hieu
Tạ Trung Đức - Clarinet

Doanh nghiệp tài trợ