bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

Hòa nhạc đặt vé trước số 138

23/10/2021

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Fri
Oct 22

06 Nov 20:00 Sat Hòa nhạc đặt vé trước số 139 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Trần Khánh Quang - Clarinet
14 Nov 20:00 Sun HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 140 - KỶ NIỆM NGÀY S... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lưu Đức Anh - Piano
20 Nov 20:00 Sat Hòa nhạc đặt vé trước số 141 - “Soiree de mus... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Bui Cong Duy - Violin
26 Nov 20:00 Fri HÒA NHẠC "LÀ CON GÁI ĐỂ TỎA SÁNG" Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Trần Khánh Quang - Clarinet
17 Dec 20:00 Fri VNSO SPECIAL CONCERT Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lưu Đức Anh - Piano
20 Dec 20:00 Mon VNSO Special Concert "BEETHOVEN 9th - Với sự... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Bui Cong Duy - Violin
06 Jan 20:00 Thu TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Trần Khánh Quang - Clarinet
09 Jan 20:00 Sun “Hòa nhạc hạnh phúc” (Acecook Happiness Conce... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lưu Đức Anh - Piano
11 Jan 20:00 Tue TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Bui Cong Duy - Violin