bg
bg

bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 118

28/03/2019

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

26/04/2019

20:00 | Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Xem thêm

Sat
Mar 23

28 Mar 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 118

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji


Độc tấu | Soloist              
Soprano                                            Angela Nisi

Mua vé
18 Apr 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 119 | CHÙM TÁC PHẨM...

Nhạc trưởng | Conductor              Jonas Alber

Độc tấu | Soloist                        

Piano                                                 Tamura Hibiki

Mua vé
16 May 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 120

Nhạc trưởng | Conductor              Trần Đình Lam

Độc tấu | Soloist                                

Oboe                                                  Nguyễn Hoàng Tùng

Mua vé
26 Apr 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor  Lê Phi Phi

Piano                                    Ngô Ngọc Thành

27 Sep 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂN...

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                Quách Hoàng Nhi

Violin                                                Tạ Khánh Linh

Clarinet                                             Nguyễn Mạnh Linh

Piano                                                Nguyễn Bá Tân

02 Nov 20:00 Sat HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor            Christopher Zimmerman

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                                 Bùi Công Duy

Violin                                              Chương Vũ

09 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT TOUR IN HANOI

Nhạc trưởng | Conductor        Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                        

Violin                                         Đỗ Phương Nhi

08 Jan 20:00 Wed HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Jonas Alber
Tamura Hibiki - Piano

Doanh nghiệp tài trợ