bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

Season Openning Gala Concert 2020

26/08/2020

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" (HOÃN)

02/09/2020

14:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

VNSO Special Concert

10/09/2020

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Mon
Aug 10

26 Aug 20:00 Wed Season Openning Gala Concert 2020 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lưu Đức Anh - Piano
10 Sep 20:00 Thu VNSO Special Concert Nhạc trưởng - Đồng Quang Vinh
Phạm Lê Phương - Piano
24 Sep 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 128 - BEETHOVEN CYCL... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Huy Phương - Piano
09 Dec 20:00 Wed VNSO & VNAM JOINT CONCERT Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lưu Đức Anh - Piano
30 Oct 20:00 Fri VNSO & L'ESPACE Special Concert "L'HISTOIRE D... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lưu Đức Anh - Piano
16 Dec 20:00 Wed BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lưu Đức Anh - Piano
17 Dec 20:00 Thu BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Đồng Quang Vinh
Phạm Lê Phương - Piano
18 Dec 20:00 Fri BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Huy Phương - Piano

Doanh nghiệp tài trợ