bg
bg

bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

26/04/2019

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Xem thêm

Fri
Apr 26

20:00

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

16 May 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 120

Nhạc trưởng | Conductor              Trần Đình Lam

Độc tấu | Soloist                                

Oboe                                                  Nguyễn Hoàng Tùng

Mua vé
30 May 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 121 | | HÒA NHẠC ĐẶ...

Nhạc trưởng | Conductor               Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Trombone                                  Yamamoto Ko-Ichiro

Dẫn truyện | Narrator                        Bùi Như Lai

Mua vé
14 Jun 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 122 | CHÙM TÁC PHẨM...

Nhạc trưởng | Conductor             TRẦN VƯƠNG THẠCH

Độc tấu | Soloist                       

Piano                                               NGUYỄN ĐỨC ANH

Mua vé
26 Apr 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor  Lê Phi Phi

Piano                                    Ngô Ngọc Thành

27 Sep 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂN...

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                Quách Hoàng Nhi

Violin                                                Tạ Khánh Linh

Clarinet                                             Nguyễn Mạnh Linh

Piano                                                Nguyễn Bá Tân

02 Nov 20:00 Sat HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor            Christopher Zimmerman

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                                 Bùi Công Duy

Violin                                              Chương Vũ

09 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT TOUR IN HANOI

Nhạc trưởng | Conductor        Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                        

Violin                                         Đỗ Phương Nhi

08 Jan 20:00 Wed HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Yamamoto Ko-Ichiro - Trombone

Doanh nghiệp tài trợ