DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM (VNSO)

MÙA DIỄN 2018 | TẢI VỀ (.pdf)

 

 

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 117

04/01/2019

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 2019

15/01/2019

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 2019

18/01/2019

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

Sat
Dec 15

04 Jan 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 117 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Do Phuong Nhi - violin
Mua vé
15 Jan 20:00 Tue HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Do Phuong Nhi - violin
Mua vé
18 Jan 20:00 Fri HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 20...
15 Jan 20:00 Tue HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Do Phuong Nhi - violin
Mua vé
18 Jan 20:00 Fri HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 20...

Đăng ký tài trợ cá nhân
& thành viên hòa nhạc

Doanh nghiệp tài trợ

Acecook
Toyota
VNA
SDVN
BITEXCO GROUP
AJINOMOTO
HOTEL NIKKON
GA consultant
MUFG
NTT Việt nam
Melia
GOETHE
Japan Foundation
Institut Francais Ha noi
NHKSO TOKYO
NTW
More
Cassia