bg
bg

bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 127 - VNSO & VNAM

12/12/2019

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

18/12/2019

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

19/12/2019

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Wed
Dec 11

12 Dec 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 127 - VNSO & VNAM

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Violin(Orchestra de Paris)               Philippe Aiche

Mua vé
18 Dec 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor                  Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Soprano                                          Stefanni Lehmann

Alto                                                Vành Khuyên

Tenor                                              Martin Lattke

Bariton                                            Vũ Mạnh Dũng

Chorus Master                                  Park Sung Min

Mua vé
08 Jan 20:00 Wed ACECOOK Happiness Concert in Hà Nội

Nhạc trưởng | Conductor                  Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Cello                                                  Miyata Dai