bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

TOYOTA CONCERT 2021

06/08/2021

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

TOYOTA CONCERT 2021

12/08/2021

20:00 | Nhà hát Tp. HCM

Xem thêm

Tue
Jul 27

26 Aug 20:00 Thu Hòa nhạc đặt vé trước số 138 - "SOIRÉE DE LA... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Phạm Khánh Ngọc - Soprano
Nguyễn Phúc Tiệp - Baritone
04 Sep 20:00 Sat Hòa nhạc đặt vé trước số 136 - "Romantic Nigh... Nhạc trưởng - Kim Xuân Hiếu
Văn Thanh Hà - Principal
18 Sep 20:00 Sat Hòa nhạc đặt vé trước số 139 - J. S. BACH VỚI... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lương Tố Như - Piano
30 Sep 20:00 Thu VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Phạm Khánh Ngọc - Soprano
Nguyễn Phúc Tiệp - Baritone
30 Oct 20:00 Sat VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc... Nhạc trưởng - Kim Xuân Hiếu
Văn Thanh Hà - Principal
14 Nov 20:00 Sun HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO - KỶ NIỆM NGÀY SINH LẦ... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lương Tố Như - Piano
06 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Phạm Khánh Ngọc - Soprano
Nguyễn Phúc Tiệp - Baritone
12 Aug 20:00 Thu TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Kim Xuân Hiếu
Văn Thanh Hà - Principal
15 Aug 20:00 Sun Liên hoan Nghệ thuật "GIAI ĐIỆU MÙA THU" Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lương Tố Như - Piano