bg
bg

bg

Buổi diễn tiếp theo

TOYOTA CONCERT TOUR IN HANOI

09/08/2019

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

TOYOTA CONCERT TOUR IN HAI PHONG CITY

10/08/2019

20:00 | THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 123

22/08/2019

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Fri
Jul 19

22 Aug 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 123

Nhạc trưởng | Conductor              LÊ PHI PHI

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                      Lidya Dobvrevska

Violin                                      Liisi Nuora-Kapanen

Mua vé
12 Sep 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 124

Nhạc trưởng | Conductor              Chung Min

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                Kim Barbier

Mua vé
09 Oct 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 125 | CHÙM TÁC PHẨM...

Nhạc trưởng | Conductor             Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                       

Violin                                               Tsuji Ayana

27 Sep 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂN...

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                Quách Hoàng Nhi

Violin                                                Tạ Khánh Linh

Clarinet                                             Nguyễn Mạnh Linh

Piano                                                Nguyễn Bá Tân

02 Nov 20:00 Sat HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor            Christopher Zimmerman

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                                 Bùi Công Duy

Violin                                              Chương Vũ

18 Nov 20:00 Mon HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - ĐÊM HÒA NHẠC PIANO BRAHMS

Nhạc trưởng | Conductor            Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                            Lưu Đức Anh

Piano                                            Lưu Hồng Quang

09 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT TOUR IN HANOI

Nhạc trưởng | Conductor        Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                        

Violin                                         Đỗ Phương Nhi

Soprano                                    Phạm Khánh Ngọc

Tenor                                         Fueda Hiroaki

Rapper                                       Suboi

Nhạc sĩ                                       Lưu Quang Minh

Doanh nghiệp tài trợ