bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

VNSO Special Concert (HOÃN)

06/08/2020

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Hòa nhạc Quốc gia "Điều còn mãi" (HOÃN)

02/09/2020

14:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Sun
Jul 05

26 Aug 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 133 - CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Hirokami Junichi
Henri Sigfridsson - Piano
10 Sep 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 134 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Quỳnh - Piano
06 Aug 20:00 Thu VNSO Special Concert (HOÃN) Nhạc trưởng - Hirokami Junichi
Henri Sigfridsson - Piano