bg
bg

bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂNG

27/09/2019

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

02/11/2019

20:00 | Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Xem thêm

Mon
Sep 16

29 Nov 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 126

Nhạc trưởng | Conductor              Charles Olivieri-Monroe

Độc tấu | Soloist                                

Clarinet                                             Milan Rericha

Mua vé
12 Dec 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 127 - VNSO & VNAM

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Violin(Orchestra de Paris)               Philippe Aiche

27 Sep 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - NHỮNG NHẠC SĨ TRẺ TÀI NĂN...

Nhạc trưởng | Conductor              Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                                Quách Hoàng Nhi

Piano                                                Nguyễn Bá Tân

Mua vé
02 Nov 20:00 Sat HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

Nhạc trưởng | Conductor            Christopher Zimmerman

Độc tấu | Soloist                                

Violin                                                 Bùi Công Duy

Violin                                              Chương Vũ

18 Nov 20:00 Mon HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT - ĐÊM HÒA NHẠC PIANO BRAHMS

Nhạc trưởng | Conductor            Honna Tetsuji

Độc tấu | Soloist                                

Piano                                            Lưu Đức Anh

Piano                                            Lưu Hồng Quang