bg

bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÍNH

16/04/2021

L'ESPACE Hanoi

Xem thêm

CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÍNH

17/04/2021

20:00 | L'ESPACE Hanoi

Xem thêm

Hòa nhạc đặt vé trước số 135

22/04/2021

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Wed
Apr 14

22 Apr 20:00 Thu Hòa nhạc đặt vé trước số 135 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Đăng Quang - Piano
Phạm Duyên Huyền - Soprano
Mua vé
14 May 20:00 Fri Hòa nhạc đặt vé trước số 136 Nhạc trưởng - Kim Xuân Hiếu
Văn Thanh Hà - Bassoon
Mua vé
23 May 20:00 Sun Hòa nhạc đặt vé trước số 137 Nhạc trưởng - Trần Nhật Minh
Ngo Phuong Vi - Piano
Mua vé
30 May 20:00 Sun HÒA NHẠC "SÁNG TẠO TƯƠNG LAI" Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Đăng Quang - Piano
Phạm Duyên Huyền - Soprano
17 Jun 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO - KỶ NIỆM NGÀY SINH LẦ... Nhạc trưởng - Kim Xuân Hiếu
Văn Thanh Hà - Bassoon
30 Sep 20:00 Thu VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc... Nhạc trưởng - Trần Nhật Minh
Ngo Phuong Vi - Piano
06 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Đăng Quang - Piano
Phạm Duyên Huyền - Soprano
12 Aug 20:00 Thu TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Kim Xuân Hiếu
Văn Thanh Hà - Bassoon
15 Aug 20:00 Sun Liên hoan Nghệ thuật "GIAI ĐIỆU MÙA THU" Nhạc trưởng - Trần Nhật Minh
Ngo Phuong Vi - Piano