bg
bg

TOYOTA CONCERT 2021

06/08/2021

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

TOYOTA CONCERT 2021

12/08/2021

20:00 | Nhà hát Tp. HCM

Xem thêm

Mon
Jun 21

30 Jun 20:00 Wed Hòa nhạc đặt vé trước số 139 - J. S. BACH VỚI... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lương Tố Như - Piano
Mua vé
24 Sep 20:00 Fri Hòa nhạc đặt vé trước số 140 - Nghệ sĩ trẻ tà... Nhạc trưởng - Nguyễn Phú Sơn
Trần Hồng Nhung - Cello
08 Oct 20:00 Fri Hòa nhạc đặt vé trước số 141 - Tình hữu nghị... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Chương Vũ - Violin
Jean-Luois Haguenauer - Piano
30 Sep 20:00 Thu VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lương Tố Như - Piano
30 Oct 20:00 Sat VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc... Nhạc trưởng - Nguyễn Phú Sơn
Trần Hồng Nhung - Cello
26 Nov 20:00 Fri HÒA NHẠC "LÀ CON GÁI ĐỂ TỎA SÁNG" - VỚI SỰ HỢ... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Chương Vũ - Violin
Jean-Luois Haguenauer - Piano
06 Aug 20:00 Fri TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Lương Tố Như - Piano
12 Aug 20:00 Thu TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Nguyễn Phú Sơn
Trần Hồng Nhung - Cello
15 Aug 20:00 Sun Liên hoan Nghệ thuật "GIAI ĐIỆU MÙA THU" Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Chương Vũ - Violin
Jean-Luois Haguenauer - Piano