bg
bg

bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 130

17/04/2020

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Japan

03/05/2020

12:40 | Phòng hòa nhạc Ishikawa Ongakudo

Xem thêm

Wed
Apr 08

17 Apr 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 130 Nhạc trưởng - Philippe Aiche
Tanguy De Williencourt - Piano
15 May 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 131 Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
26 Aug 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 133 - CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Hirokami Junichi
Henri Sigfridsson - Piano
24 Apr 20:00 Fri Hòa nhạc đặc biệt VNSO 2020 cho lễ hội mùa xu... Nhạc trưởng - Philippe Aiche
Tanguy De Williencourt - Piano
29 May 20:00 Fri Family Concert Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
19 Jun 20:00 Fri TOYOTA SPECIAL CONCERT 2020 Nhạc trưởng - Hirokami Junichi
Henri Sigfridsson - Piano
03 May 12:40 Sun Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Ja... Nhạc trưởng - Philippe Aiche
Tanguy De Williencourt - Piano
04 May 15:20 Mon Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Ja... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach