bg
bg

bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 128 (Hoãn- thời gian cập nhật sau)

27/02/2020

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 129

27/03/2020

20:00 | Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Xem thêm

Sat
Feb 22

27 Feb 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 128 (Hoãn- thời gian... Nhạc trưởng - Oliver Leo Schmidt
Annika Treutler - Piano
17 Apr 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 130 Nhạc trưởng - Philippe Aiche
Tanguy De Williencourt - Piano
Mua vé
12 Mar 20:00 Thu JAPAN AIRLINES CLASSICS 2020 (Hoãn- thời gian... Nhạc trưởng - Oliver Leo Schmidt
Annika Treutler - Piano
27 Mar 20:00 Fri HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 129 Nhạc trưởng - Philippe Aiche
Tanguy De Williencourt - Piano
24 Apr 20:00 Fri Hòa nhạc đặc biệt VNSO 2020 cho lễ hội mùa xu...
03 May 12:40 Sun Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Ja... Nhạc trưởng - Oliver Leo Schmidt
Annika Treutler - Piano
04 May 15:20 Mon Gargan Music Festival - Ishikawa Kanazawa, Ja... Nhạc trưởng - Philippe Aiche
Tanguy De Williencourt - Piano