bg
bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

Hòa nhạc đặt vé trước số 139 - Nghệ sĩ trẻ tài năng Việt Nam

24/09/2021

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Hòa nhạc đặt vé trước số 140

08/10/2021

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

Wed
Sep 22

24 Sep 20:00 Fri Hòa nhạc đặt vé trước số 139 - Nghệ sĩ trẻ tà... Nhạc trưởng - Nguyễn Phú Sơn
Ngo Phuong Vi - Piano
08 Oct 20:00 Fri Hòa nhạc đặt vé trước số 140 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Thiện Minh - Violin
23 Oct 20:00 Sat Hòa nhạc đặt vé trước số 141 - "Romantic Nigh... Nhạc trưởng - Trần Nhật Minh
Hsin Chiao - Piano
30 Sep 20:00 Thu VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc... Nhạc trưởng - Nguyễn Phú Sơn
Ngo Phuong Vi - Piano
30 Oct 20:00 Sat VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Thiện Minh - Violin
14 Nov 20:00 Sun HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO - KỶ NIỆM NGÀY SINH LẦ... Nhạc trưởng - Trần Nhật Minh
Hsin Chiao - Piano
06 Jan 20:00 Thu TOYOTA CONCERT 2021 Nhạc trưởng - Nguyễn Phú Sơn
Ngo Phuong Vi - Piano
08 Jan 20:00 Sat BÌNH DƯƠNG New City CULTURE FESTIVAL 2021 Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Nguyễn Thiện Minh - Violin
09 Jan 20:00 Sun “Hòa nhạc hạnh phúc” (Acecook Happiness Conce... Nhạc trưởng - Trần Nhật Minh
Hsin Chiao - Piano