bg

bg
bg

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 131 - BEETHOVEN CYCLE VIII

12/11/2020

VNAM Grand Concert Hall

Xem thêm

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 132 - BEETHOVEN CYCLE IX

26/11/2020

20:00 | NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Xem thêm

VNSO & VNAM JOINT CONCERT

09/12/2020

20:00 | Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam

Xem thêm

Sun
Nov 01

12 Nov 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 131 - BEETHOVEN CYCL... Nhạc trưởng - Kim Xuan Hieu
Tạ Trung Đức - Clarinet
Mua vé
26 Nov 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 132 - BEETHOVEN CYCL... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Bui Cong Duy - Violin
Mua vé
09 Dec 20:00 Wed VNSO & VNAM JOINT CONCERT Nhạc trưởng - Kim Xuan Hieu
Tạ Trung Đức - Clarinet
16 Dec 20:00 Wed BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Kim Xuan Hieu
Tạ Trung Đức - Clarinet
Mua vé
17 Dec 20:00 Thu BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Bui Cong Duy - Violin
Mua vé
18 Dec 20:00 Fri BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FIN... Mua vé

Doanh nghiệp tài trợ