Nhạc trưởng

img

Honna Tetsuji

Chỉ huy Chính

img

Kim Xuân Hiếu

Chỉ huy chính

img

Nguyễn Khắc Thành

Chỉ huy Chính

img

Trần Vương Thạch

Chỉ huy Chính

img

Nguyễn Phú Sơn

Chỉ huy Chính

img

Đồng Quang Vinh

Chỉ huy Chính

img

Trần Nhật Minh

Chỉ huy Chính

img

Park Sung Min

Chorus Master

Concertmistress

img

Đào Mai Anh

Concertmistress

img

Lê Hoàng Lan

Concertmistress

Trumpet

Piano & Organ

Harp

img

Cao Minh Nhật

Khách mời | Guest

img

Nguyễn Thùy Dương

Khách mời | Guest

img

Nguyễn Đặng Bảo Trâm

Khách mời | Guest