img

VNSO & VNAM JOINT CONCERT

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam
  • Thời gian: 09/12/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Ngô Phương Vi
Tháng 12
09
Thứ 4