img

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
  • Thời gian: 26/04/2019
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Lê Phi Phi
  • Độc tấu: Ngô Ngọc Thành
Tháng 04
26
Thứ 6