img

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT

  • Địa điểm: Phòng hòa nhạc HVANQGVN
  • Thời gian: 02/11/2019
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Christopher Zimmerman
  • Độc tấu: Bùi Công Duy Chương Vũ
Tháng 11
02
Thứ 7