img

CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÍNH

  • Địa điểm: L'ESPACE Hanoi
  • Thời gian: 16/04/2021
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Nguyễn Thiện Minh Tạ Trung Đức Văn Thanh Hà Phạm Văn Hiếu Trần Hiền Nguyễn Quang Trung Bùi Anh Dũng
Tháng 04
16
Thứ 6
img

CÂU CHUYỆN NGƯỜI LÍNH

  • Địa điểm: L'ESPACE Hanoi
  • Thời gian: 17/04/2021
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Nguyễn Thiện Minh Tạ Trung Đức Văn Thanh Hà Phạm Văn Hiếu Trần Hiền Nguyễn Quang Trung Bùi Anh Dũng
Tháng 04
17
Thứ 7