Hòa nhạc "HY VỌNG" GALA mở màn Mùa diễn 2021

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 12/03/2021
  • Danh mục: Hòa nhạc đặc biệt
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Bùi Thị Trang Thế Tùng Lâm
Tháng 03
12
Thứ 6