img

Season Openning Gala Concert 2020

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 26/08/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặt vé trước
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Lưu Đức Anh
Tháng 08
26
Thứ 4
img

VNSO Special Concert

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 10/09/2020
  • Danh mục: Hòa nhạc đặt vé trước
  • Nhạc trưởng:Đồng Quang Vinh
  • Độc tấu: Phạm Lê Phương
Tháng 09
10
Thứ 5