VNSO & VNAMHÒA NHẠC ĐẶC BIỆT SỐ 4 - "MAHLER NIGHT"

14 12 2018 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN Honna Tetsuji

Hà Phạm Thăng Long - Soprano

Lê Thị Vành Khuyên - Alto

Đồng Quang Vinh - Chorus master

Chương trình:

G. Mahler Symphony no.2 "Resurrection" C-minor

Bình luận

Bình luận