VNSO & VNAM JOINT CONCERT

09 12 2020 20:00 Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam

Nhạc trưởng | Conductor          HONNA TETSUJI

 

Độc tấu | Soloist

Piano                                      NGÔ PHƯƠNG VI

 

Program | Chương trình   

S. RACHMANINOV                                    Piano Concerto No. 2 C-minor, Op. 18


G. MAHLER                                 Symphony No. 1 D-major "Titan"

 

Bình luận

Bình luận