VNSO & VNAM JOINT CONCERT

09 12 2020 20:00 Phòng hòa nhạc lớn Học viện Âm nhạc Việt Nam

        

Nhạc trưởng | Conductor  HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano NGÔ PHƯƠNG VI
   
Program | Chương trình  
S. RACHMANINOV Piano Concerto No. 2 C-minor, Op. 18
   
G. MAHLER Symphony No. 1 D-major "Titan"
   

Bình luận