VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

30 09 2021 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
Soloists to be informed  
D. SHOSTAKOVICH Festive Overture A-major, Op. 96
M. RAVEL Boléro

Program to be informed

 

 

 

 

 

Bình luận