VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

30 09 2021 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI

Program to be informed

 

 

 

 

 

Bình luận