VNSO & VNAM - Kỷ niệm 65 năm Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam

30 10 2021 20:00 Phòng hòa nhạc HVANQGVN

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Violin BÙI CÔNG DUY

 

Program | Chương trình

 
D. SHOSTAKOVICH Festive Overture A-major, Op. 96
D. SHOSTAKOVICH Violin Concerto No. 1 A-minor, Op. 77
O. RESPIGHI

Poema sinfonico "Feste romane" Poema sinfonico "Feste romane"

Công diễn lần đầu tại Việt Nam | Vietnam Premiere

 

 

Bình luận