VNSO Special Concert (HOÃN)

06 08 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor         HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist

Piano                                          NGUYỄN VIỆT TRUNG

 

Program | Chương trình   

F. CHOPIN                                   Piano Concerto No. 2 F-minor, Op. 21

 

 

Bình luận

Bình luận