VNSO Special Concert "BEETHOVEN 9th - Với sự tham gia của VNOB

20 12 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Soprano KIM BOBAE
Mezzo Soprano LÊ VÀNH KHUYÊN
Tenor PARK SUNG MIN
Baritone ĐÀO MÁC
Chorus Master PARK SUNG MIN

 

VIETNAM NATIONAL OPERA BALLET Choir - HANOI VOICES Choir - HANOI FREUDE Choir
HANOI KOREAN WOMAN’S Choir - HANOI CHURCH ZION Choir

 

Program | Chương trình

 
L. v. BEETHOVEN Symphony No. 9 D-minor, Op. 125

 

 

Bình luận