VNSO Special Concert

10 09 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor         ĐỒNG QUANG VINH


Độc tấu | Soloist              

Piano                                          PHẠM LÊ PHƯƠNG

 

Program | Chương trình   

W. A. MOZART                                   Piano Concerto No. 23 A-major, K. 488

J. BRAHMS                                 Symphony No. 1 C-minor, Op. 6815.10.2020

Bình luận

Bình luận