VNSO SPECIAL CONCERT

17 12 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano NGUYỄN VIỆT TRUNG

 

Program to be informed

 
F. CHOPIN Piano Concerto No. 2 F-minor, Op. 21

 

 

Bình luận