VNSO SPECIAL CONCERT

17 12 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano NGUYỄN VIỆT TRUNG

 

Program | Chương trình

 
F. CHOPIN Nocturne in D-flat major, Op. 27 No. 2
F. CHOPIN Ballade F-minor, Op. 54
F. CHOPIN 12 Preludes, Op. 28 No. 13-24
F. CHOPIN Piano Concerto No. 2 F-minor, Op. 21

 

 

Bình luận