VNSO Online Concert BAROQUE “BACH-HÄNDEL”

10 12 2021 20:00 Nhà thờ Lớn Hà Nội

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Organ NGUYỄN THÁI HÀ
Soprano BÙI THỊ TRANG

 

Program | Chương trình

 
G. F. HÄNDEL Passacaglia G-minor, HWV 432
W. A. MOZART Exsultate, jubilate, K. 165/158a
F. J. HAYDN Symphony No. 44 E-minor, Hoboken I:44 “Trauer”
G. F. HÄNDEL “Lascia la spina, cogli la rosa”
from the Opera "Il trionfo del Tempo e del Disinganno"

 

 

Bình luận