VNSO Online Concert BAROQUE “BACH-HÄNDEL”

10 12 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano NGUYỄN VIỆT TRUNG

 

Program to be informed

 
L. v. BEETHOVEN Piano Concerto No. 4 G-major, Op. 58

 

 

Bình luận