VNSO & L'ESPACE Special Concert "L'HISTOIRE DU SOLDAT" (Hoãn sang mùa diễn sau)

30 10 2020 20:00 L'ESPACE

Nhạc trưởng | Conductor         HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist

Narrator                                         MARCELINO MARTIN VALIENTE

Illustrator                                       NGUYỄN THANH PHONG

VNSON Stravinsky Ensemble
   

Violin                                         NGUYỄN THIỆN MINH

Contrabass                                      TẠ TRUNG ĐỨC

Basson                                         VĂN THANH HÀ

Trumpet                                       PHẠM VĂN HIẾU

Trombone                                         TRẦN HIỀN

Percussion                                       BÙI ANH DŨNG

 

Bình luận