Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặc biệt

Toyota Concert - TP. Hồ Chí Minh (chưa mở bán vé)

Chương trình

 • Toyota Concert - Hà Nội

  ANTONIN DVORAK Cello Concerto B-minor, Op. 104
  ANTONIN DVORAK Symphony No. 9 E-minor "From the New World", Op. 95

 • Thời gian

  28/07/202220:00

 • Địa điểm

  Nhà hát TP. Hồ Chí Minh

 • Giá vé

  S-700.000 | A-500.000 | B- 400.000 (Sinh viên: 150.000) VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Phan Đỗ Phúc

Cello

Conductor HONNA TETSUJI
Piano PHAN ĐỖ PHÚC
   
ANTONIN DVORAK Cello Concerto B-minor, Op. 104
ANTONIN DVORAK  Symphony No. 9 E-minor "From the New World", Op. 95