Nhảy đến nội dung

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Opera "Công nữ Anio"

Chương trình

 • Opera "Công nữ Anio"

  Đạo diễn chính / Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Công nữ Anio / Soprano
  ĐÀO TỐ LOAN - BÙI THỊ TRANG

  Araki Sotaro / Tenor
  KOBORI YUSUKE - YAMAMOTO KOHEI

  Người coi vận mạng / Khách mời đặc biệt / Soprano
  PHẠM KHÁNH NGỌC

  Soạn nhạc
  TRẦN MẠNH HÙNG

  Đạo diễn, kịch, lời nhạc (tiếng Nhật)
  OYAMA DAISUKE

  Lời nhạc (tiếng Việt Nam)
  HÀ QUANG MINH

 • Thời gian

  23/09/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-2.000.000 | A-1.200.000 | B- 700.000VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Đào Tố Loan

Soprano

Phạm Khánh Ngọc

Soprano

Đạo diễn chính / Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Công nữ Anio / Soprano

ĐÀO TỐ LOAN - BÙI THỊ TRANG

Araki Sotaro / Tenor

KOBORI YUSUKE - YAMAMOTO KOHEI

Người coi vận mạng / Khách mời đặc biệt / Soprano

PHẠM KHÁNH NGỌC

Soạn nhạc

TRẦN MẠNH HÙNG

Đạo diễn, kịch, lời nhạc (tiếng Nhật)

OYAMA DAISUKE

Lời nhạc (tiếng Việt Nam)

HÀ QUANG MINH