Nhảy đến nội dung

Lịch diễn hoà nhạc

bộ lọc

bộ lọc

THỜI GIAN

DANH MỤC

ĐIỂM DIỄN

03 Th12.

20:00 | Thứ bảy

Hòa nhạc đặc biệt

Chuỗi hòa nhạc giáo dục của VYMI - Số 2: Chuyện của mùa đông (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • Độc tấuTo be informed
  • Chorus Master

18 Th12.

20:00 | Chủ nhật

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Hòa nhạc đặc biệt

Hòa nhạc đặc biệt VNSO & VNAM (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • Độc tấuBùi Công Duy
  • Chorus Master

07 Th1.

20:00 | Thứ bảy

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 149 (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngJonas Alber
  • Độc tấuLưu Hồng Quang
  • Chorus Master

Khám phá mùa diễn 2022-2023