Nhảy đến nội dung

Lịch diễn hoà nhạc

bộ lọc

bộ lọc

THỜI GIAN

DANH MỤC

ĐIỂM DIỄN

08 Th9.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 159

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • Độc tấuPhan Đỗ Phúc
  • Chorus Master

Khám phá mùa diễn 2022-2023