Nhảy đến nội dung

Lịch diễn hoà nhạc

bộ lọc

bộ lọc

THỜI GIAN

DANH MỤC

ĐIỂM DIỄN

14 Th9.

20:00 | Thứ tư

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 146 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngLê Phi Phi
 • Độc tấuTrần Khánh Quang / Văn Thanh Hà
 • Chorus Master

01 Th10.

20:00 | Thứ bảy

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 147 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuNguyễn Đăng Quang
 • Chorus Master

07 Th10.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 148 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuNguyễn Quỳnh
 • Chorus Master

22 Th10.

20:00 | Thứ bảy

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuNguyễn Việt Trung
 • Chorus Master

11 Th11.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặc biệt

Hòa nhạc hợp tác cùng Quỹ Dân số Liên Hợp quốc "LÀ CON GÁI ĐỂ TỎA SÁNG" (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuPhùng Hoài Thu | Lưu Ly Ly | Vũ Cẩm Tú | Nguyễn Thái Hà | Nguyễn Thùy Dương
 • Chorus Master

26 Th11.

20:00 | Thứ bảy

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO - MUSIK AUS WIEN "MOZART & STRAUSS" (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuRainer Honeck (Vienna Phiharmonic Concertmaster) | Marta Poliszot | Adrian Eröd (Vienna State Opera)
 • Chorus Master

Khám phá mùa diễn 2022-2023