Nhảy đến nội dung

Lịch diễn hoà nhạc

bộ lọc

bộ lọc

THỜI GIAN

DANH MỤC

ĐIỂM DIỄN

19 Th4.

20:00 | Thứ tư

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 153

 • Nhạc trưởngKim Xuân Hiếu
 • Độc tấuLưu Đức Anh
 • Chorus Master

28 Th4.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 154

 • Nhạc trưởngJonas Alber
 • Độc tấuVăn Thanh Hà
 • Chorus Master

21 Tháng 5.

20:00 | Chủ nhật

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 155

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuĐào Tố Loan
 • Chorus Master

01 Th7.

20:00 | Thứ bảy

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 156

 • Nhạc trưởngMin Chung
 • Độc tấuHoàng Hồ Thu
 • Chorus Master

08 Th7.

20:00 | Thứ bảy

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Hòa nhạc đặt vé trước số 157

 • Nhạc trưởngLê Phi Phi
 • Độc tấuTạ Trung Đức
 • Chorus Master

25 Th8.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 158

 • Nhạc trưởngNguyễn Phú Sơn
 • Độc tấuLưu Hồng Quang
 • Chorus Master

Khám phá mùa diễn 2022-2023