Nhảy đến nội dung

Lịch diễn hoà nhạc

bộ lọc

bộ lọc

THỜI GIAN

DANH MỤC

ĐIỂM DIỄN

15 Th7.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 143

 • Nhạc trưởngKim Xuân Hiếu
 • Độc tấuNguyễn Hoàng Tùng | Tạ Trung Đức | Văn Thanh Hà | Tạ Tiến Đạt
 • Chorus Master

24 Th7.

20:00 | Chủ nhật

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 144

 • Nhạc trưởngTrần Vương Thạch
 • Độc tấuPhạm Lê Phương
 • Chorus Master

26 Th7.

20:00 | Thứ ba

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặc biệt

Chuỗi hòa nhạc giáo dục của VYMI - Số 1: Xứ sở diệu kỳ (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuNguyễn Thái Hà
 • Chorus Master

28 Th7.

20:00 | Thứ năm

Nhà hát TP. Hồ Chí Minh

Hòa nhạc đặc biệt

Toyota Concert - TP. Hồ Chí Minh (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuPhan Đỗ Phúc
 • Chorus Master

05 Th8.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặc biệt | Hoà nhạc lưu diễn

Toyota Concert - Hà Nội (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuPhan Đỗ Phúc
 • Chorus Master

12 Th8.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 145 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngMin Chung
 • Độc tấuNguyễn Thế Vinh
 • Chorus Master

Khám phá mùa diễn 2022-2023