Nhảy đến nội dung

Lịch diễn hoà nhạc

bộ lọc

bộ lọc

THỜI GIAN

DANH MỤC

ĐIỂM DIỄN

10 Th9.

20:00 | Chủ nhật

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 159

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuPhan Đỗ Phúc
 • Chorus Master

22 Th9.

20:00 | Thứ sáu

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Opera "Công nữ Anio"

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuĐào Tố Loan | Bùi Thị Trang | Kobori Yusuke | Yamamoto Kohei | Phạm Khánh Ngọc | Trần Mạnh Hùng | Oyama Daisuke | Hà Quang Minh
 • Chorus Master

23 Th9.

20:00 | Thứ bảy

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Opera "Công nữ Anio"

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuĐào Tố Loan | Bùi Thị Trang | Kobori Yusuke | Yamamoto Kohei | Phạm Khánh Ngọc | Trần Mạnh Hùng | Oyama Daisuke | Hà Quang Minh
 • Chorus Master

24 Th9.

14:00 | Chủ nhật

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản

Opera "Công nữ Anio"

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuĐào Tố Loan | Bùi Thị Trang | Kobori Yusuke | Yamamoto Kohei | Phạm Khánh Ngọc | Trần Mạnh Hùng | Oyama Daisuke | Hà Quang Minh
 • Chorus Master

27 Th9.

19:00 | Thứ tư

Trung tâm Hội nghị tỉnh Hưng Yên

Hòa nhạc Opera "Công nữ Anio" phiên bản đặc biệt

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuBùi Thị Trang | Yamamoto Kohei
 • Chorus Master

14 Th10.

20:00 | Thứ bảy

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc VYMI-EDU 2023

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Độc tấuNghệ sĩ độc tấu sẽ được thông báo sau
 • Chorus Master

Khám phá mùa diễn 2022-2023