Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc VYMI-EDU 2023

Chương trình

 • Hòa nhạc VYMI-EDU 2023

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Nghệ sĩ độc tấu sẽ được thông báo sau
  BÙI CÔNG DUY
  Program


  WOLFGANG A. MOZART
  Flute Concerto No. 1 in G-major, K. 313

  WOLFGANG A. MOZART
  Violin Concerto No. 2 in D-major, K. 212

  WOLFGANG A. MOZART
  Piano Concerto No. 17 in G-major, K. 453

 • Thời gian

  14/10/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  Không bán véVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Nghệ sĩ độc tấu sẽ được thông báo sau

 

 

 

Program

 

WOLFGANG A. MOZART

Flute Concerto No. 1 in G-major, K. 313

WOLFGANG A. MOZART

Violin Concerto No. 2 in D-major, K. 212

WOLFGANG A. MOZART

Piano Concerto No. 17 in G-major, K. 453