Nhảy đến nội dung

Hoà nhạc từ thiện tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội

Chương trình

 • Hoà nhạc từ thiện tại Nhà Thờ Lớn Hà Nội

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Oboe
  BÙI SƠN TÙNG

  Trompet
  PHẠM VĂN HIẾU

  Violin
  ĐÀO MAI ANH

  Violin
  LÊ HOÀNG LAN

  Cello
  LÊ PHAN NHƯ QUỲNH

  Cello
  LƯU LY LY

  Organ, Cembalo
  NGUYỄN THÁI HÀ

  Nội dung sẽ được thông báo sau


 • Thời gian

  26/12/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà Thờ Lớn Hà Nội

 • Giá vé

  Không bán véVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Bùi Sơn Tùng

Oboe

Phạm Văn Hiếu

Trumpet | Bè trưởng

Đào Mai Anh

Bè trưởng nữ

Lê Hoàng Lan

Bè trưởng nữ

Lê Phan Như Quỳnh

Cello

Lưu Ly Ly

Cello

Nguyễn Thái Hà

Piano

Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Oboe

BÙI SƠN TÙNG

Trompet

PHẠM VĂN HIẾU

Violin

ĐÀO MAI ANH

Violin

LÊ HOÀNG LAN

Cello

LÊ PHAN NHƯ QUỲNH

Cello

LƯU LY LY

Organ, Cembalo

NGUYỄN THÁI HÀ

Nội dung sẽ được thông báo sau