Nhảy đến nội dung

HÒA NHẠC QUỐC GIA "ĐIỀU CÒN MÃI 2022"

Chương trình

  • Thời gian

    02/09/202214:00

  • Địa điểm

    Nhà hát lớn Hà Nội

  • Giá vé

    VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Lê Phi Phi

Conductor LÊ PHI PHI
Chi tiết nội dung sẽ được thông báo sau