Nhảy đến nội dung

Địa điểm sẽ được thông báo sau

Hòa nhạc năm mới 2024

Chương trình

 • Hòa nhạc năm mới 2024

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI
  Soprano
  ANGELA NISI

  Nội dung sẽ được thông báo sau


 • Thời gian

  01/01/202420:00

 • Địa điểm

 • Giá vé

  Không bán véVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Chỉ huy

HONNA TETSUJI
Soprano ANGELA NISI

Nội dung sẽ được thông báo sau