Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc lưu diễn

14/10/2022

19:30

HÒA NHẠC KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

  • Nhạc trưởngNguyễn Khắc Thành
  • SaxophoneQuyền Thiện Đắc
  • SopranoĐào Tố Loan