Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc lưu diễn

10/06/2022

19:30

Điểm lưu diễn

Nam Định City Concert Tour 2022

  • Nhạc trưởngNguyễn Khắc Thành
  • SaxophoneQuyền Thiện Đắc
  • SopranoĐào Tố Loan

05/08/2022

20:00

Nhà hát TP. Hồ Chí Minh

Hòa nhạc đặc biệt | Hoà nhạc lưu diễn

Toyota Concert - TP. Hồ Chí Minh (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • CelloPhan Đỗ Phúc