Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc lưu diễn

01/11/2022

20:00

Trung tâm Nghệ thuật Seoul, Hàn Quốc

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • PianoNguyễn Việt Trung
  • ViolinSoojin Han

31/12/2022

19:00

Trung tâm hội nghị và triển lãm tỉnh Bình Dương

SYMPHONY IN THE WOODS SYLVESTER CONCERT

Bình Dương New City

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji