Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước số 159

Chương trình

 • Hòa nhạc đặt vé trước số 159

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Cello
  PHAN ĐỖ PHÚC  Chương trình


  DIMITRI SHOSTAKOVICH
  Cello Concerto No.1 in E - flat Major, Op. 107

  DIMITRI SHOSTAKOVICH
  Symphony No.5 in D - minor, Op.47

 • Thời gian

  10/09/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-800.000 | A-600.000 | B- 500.000VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Phan Đỗ Phúc

Cello

Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Cello

PHAN ĐỖ PHÚC
   

Chương trình

 

DIMITRI SHOSTAKOVICH

Cello Concerto No.1 in E-flat major, Op. 107

DIMITRI SHOSTAKOVICH

Symphony No. 5 in D-minor, Op.47