Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước số 158

Chương trình

 • Hòa nhạc đặt vé trước số 158

  Chỉ huy
  NGUYỄN PHÚ SƠN

  Piano
  LƯU HỒNG QUANG  Chương trình


  CLAUDE DEBUSSY
  Petite Suite L.66 (arranged for orchestra by Henri Buesser)

  SERGEI RACHMANINOFF
  Piano Concerto No.3 in D - minor, Op.30

  FRANZ JOSEPH HAYDN
  Symphony No.90 in C major Hob.1/90

 • Thời gian

  25/08/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-800.000 | A-600.000 | B- 500.000 (Sinh viên: 200.000)VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Nguyễn Phú Sơn

Nhạc trưởng

Lưu Hồng Quang

Piano

Chỉ huy

NGUYỄN PHÚ SƠN

Piano

LƯU HỒNG QUANG
   

Chương trình

 

CLAUDE DEBUSSY

Petite Suite L.66 (arr. by HENRI BUESSER)

SERGEI RACHMANINOV

Piano Concerto No. 3 in D-minor, Op.30

FRANZ JOSEPH HAYDN

Symphony No. 90 in C-major Hob.1/90