Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước số 157

Chương trình

 • Hòa nhạc đặt vé trước số 157

  Chỉ huy
  LÊ PHI PHI

  Clarinet
  TẠ TRUNG ĐỨC  Chương trình


  LUDWIG VAN BEETHOVEN
  Leonore Overture No.3 in C - major, op. 72b

  WOLFGANG AMADEUS MOZART
  Clarinet Concerto in A - major, K.622

  LUDWIG VAN BEETHOVEN
  Symphony No.6 “Pastorale” in F - major, op. 68

 • Thời gian

  08/07/202320:00

 • Địa điểm

  Phòng hòa nhạc HVANQGVN

 • Giá vé

  S-800.000 | A-600.000 | B- 500.000 (Sinh viên: 200.000)VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Lê Phi Phi

Nhạc trưởng

Tạ Trung Đức

Clarinet

Chỉ huy

LÊ PHI PHI

Clarinet

TẠ TRUNG ĐỨC
   

Chương trình

 

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Leonore Overture No. 3 in C - major, Op. 72b

WOLFGANG A. MOZART

Clarinet Concerto in A-major, K. 622

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphony No. 6 “Pastorale” in F-major, Op. 68