Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước số 156

Chương trình

 • Hòa nhạc đặt vé trước số 156

  Chỉ huy
  MIN CHUNG

  Piano
  HOÀNG HỒ THU  Chương trình


  FRÉDÉRIC CHOPIN
  Piano Concerto No.1 in E - minor, Op.11

  LUDWIG VAN BEETHOVEN
  Symphony No. 3 "Eroica" in E flat-major, Op. 55


 • Thời gian

  01/07/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-800.000 | A-600.000 | B- 500.000 VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Min Chung

Nhạc trưởng

Hoàng Hồ Thu

Piano

Chỉ huy

MIN CHUNG

Piano

HOÀNG HỒ THU
   

Chương trình

 

FRÉDÉRIC CHOPIN

Piano Concerto No.1 in E - minor, Op.11  

LUDWIG VAN BEETHOVEN

Symphony No. 3 "Eroica" in E flat-major, Op. 55