Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước số 155

Chương trình

 • Hòa nhạc đặt vé trước số 155

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Soprano
  ĐÀO TỐ LOAN  Chương trình


  FRANZ SCHUBERT
  Symphony No.8 in B - minor D.759 “Unfinished”

  GUSTAV MAHLER
  Symphony No.4 G - major

 • Thời gian

  21/05/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-800.000 | A-600.000 | B- 500.000 (Sinh viên: 200.000)VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Đào Tố Loan

Soprano

Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Soprano

ĐÀO TỐ LOAN
   

Chương trình

 

FRANZ SCHUBERT

Symphony No. 7 (8) in B - minor, D. 759 “Unfinished”

GUSTAV MAHLER

Symphony No. 4 in G - major