Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước số 153

Chương trình

 • Hòa nhạc đặt vé trước số 153

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Piano
  LƯU ĐỨC ANH  Chương trình


  SERGEI RACHMANINOFF
  Piano Concerto No.2 in C - minor, Op.18

  ANTONÍN DVOŘÁK
  Symphony No.9 “From the New World” Op. 95, B.178

 • Thời gian

  19/04/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-800.000 | A-600.000 | B- 500.000 VNĐVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Kim Xuân Hiếu

Nhạc trưởng

Lưu Đức Anh

Piano

Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Piano

LƯU ĐỨC ANH
   

Chương trình

 

SERGEI RACHMANINOFF

Piano Concerto No.2 in C - minor, Op.18

ANTONÍN DVOŘÁK

Symphony No.9 “From the New World” in E-minor, Op. 95