Nhảy đến nội dung

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 147

Chương trình

 • HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 147

  CLAUDE DEBUSSY Prélude à l'aprés-midi d'un Faune

  CAMILLE SAINT-SẢENS Piano Concerto No.2 G-minor, Op. 22

  PYOTR TCHAIKOVSKY Symphony No. 6 "Pathetique" B-minor, Op. 74

 • Thời gian

  01/10/202220:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-700.000 | A-500.000 | B- 400.000 VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Nguyễn Đăng Quang

Piano

Conductor HONNA TETSUJI
Piano NGUYỄN ĐĂNG QUANG
   
CLAUDE DEBUSSY Prélude à l'aprés-midi d'un Faune
CAMILLE SAINT-SẢENS Piano Concerto No.2 G-minor, Op. 22
PYOTR TCHAIKOVSKY Symphony No. 6 "Pathetique" B-minor, Op. 74