Nhảy đến nội dung

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 146

Chương trình

 • HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 146

  WOLFGANG AMADEUS MOZART Overture "Don Giovanni"
  RICHARD STRAUSS Duet-Concertino for Clarinet and Bassoon, TrV 293
  CESAR FRANCK Symphony in D minor

 • Thời gian

  14/09/202220:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-700.000 | A-500.000 | B- 400.000 VNĐVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Lê Phi Phi

Nhạc trưởng

Trần Khánh Quang

Clarinet

Văn Thanh Hà

Bassoon

Conductor LÊ PHI PHI
Clarinet TRẦN KHÁNH QUANG
Bassoon VĂN THANH HÀ
   
WOLFGANG AMADEUS MOZART Overture "Don Giovanni"
RICHARD STRAUSS Duet-Concertino for Clarinet and Bassoon, TrV 293
CESAR FRANCK Symphony in D minor