Nhảy đến nội dung

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 143

Chương trình

 • HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 143

  WOLFGANG A. MOZART The Magic Flute Overture, K. 620
  WOLFGANG A. MOZART Sinfonia Concertante for Four Winds E-flat major, K. 297b
  ANTONIN DVORAK Symphony No. 8 G major, Op. 88

 • Thời gian

  15/07/202220:00

 • Địa điểm

  Nhà hát lớn Hà Nội

 • Giá vé

  S-700.000 | A-500.000 | B- 400.000 (Sinh viên: 150.000) VNĐVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Kim Xuân Hiếu

Nhạc trưởng

Nguyễn Hoàng Tùng

Oboe

Tạ Trung Đức

Clarinet

Văn Thanh Hà

Bassoon

Tạ Tiến Đạt

Horn

Conductor HONNA TETSUJI
Oboe NGUYỄN HOÀN TÙNG
Clarinet TẠ TRUNG ĐỨC
Bassoon VĂN THANH HÀ
Horn TẠ TIẾN ĐẠT
   
WOLFGANG A. MOZART The Magic Flute Overture, K. 620
WOLFGANG A. MOZART Sinfonia Concertante for Four Winds E-flat major, K. 297b
ANTONIN DVORAK Symphony No. 8 G major, Op. 88