Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặc biệt

Hòa nhạc đặc biệt VNSO & VNAM

Chương trình

 • Hòa nhạc đặc biệt VNSO & VNAM

  TORU TAKEMITSU Nostalghia (Vietnam Premiere)

  GUSTAV MAHLER Symphony No. 6 "Tragic" A-minor

 • Thời gian

  18/12/202220:00

 • Địa điểm

  Phòng hòa nhạc HVANQGVN

 • Giá vé

  S-700.000 | A-500.000 | B- 400.000 VNĐVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Bùi Công Duy

Violin

Conductor  HONNA TETSUJI
Piano BÙI CÔNG DUY
   
TORU TAKEMITSU Nostalghia Vietnam Premiere
GUSTAV MAHLER Symphony No. 6 "Tragic" A-minor