Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc cổ điển Sojitz Family

Chương trình

 • Hòa nhạc cổ đIển Sojitz Family

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Violin
  BÙI CÔNG DUY
  Program


  GIOACHINO ROSSINI
  La Gazza ladra Overture

  LUDWIG van BEETHOVEN
  Symphony No. 5 in C-minor, Op. 67 (1st mov.)

  ANTONIO VIVALDI
  Spring from The Four Seasons

  FRIZ KREISLER


  Schön Rosmarin

  FRIZ KREISLER
  Liebesleid

  DMITRI SHOSTAKOVICH
  Jazz Suite, Waltz No. 2

  MAURICE RAVEL
  Boléro

 • Thời gian

  09/12/202320:00

 • Địa điểm

  Nhà hát Hồ Gươm

 • Giá vé

  Không bán véVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Bùi Công Duy

Violin

Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Violin

BÙI CÔNG DUY

 

 

Program

 

GIOACHINO ROSSINI

La Gazza ladra Overture

LUDWIG van BEETHOVEN

Symphony No. 5 in C-minor, Op. 67 (1st mov.)

ANTONIO VIVALDI

Spring from The Four Seasons

FRIZ KREISLER

Schön Rosmarin

FRIZ KREISLER

Liebesleid

DMITRI SHOSTAKOVICH

Jazz Suite, Waltz No. 2

MAURICE RAVEL

Boléro