Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc Beethoven 9

Chương trình

 • Hòa nhạc Beethoven 9

  Chỉ huy
  HONNA TETSUJI

  Soprano
  PHẠM KHÁNH NGỌC

  Mezzosoprano
  HANAFUSA ERIKO

  Tenor
  SERIZAWA YOSHIMICHI

  Baritone
  NGUYỄN PHÚC TIỆP

  Chorus Master
  NGUYỄN HẢI YẾN

  Hợp xướng và Trưởng hợp xướng sẽ được thông báo sau
  Chương trình


  LUDWIG van BEETHOVEN
  Symphony No. 9 in D-minor, Op. 125

 • Thời gian

  22/12/202320:00

 • Địa điểm

 • Giá vé

  Không bán véVNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Phạm Khánh Ngọc

Soprano

Nguyễn Phúc Tiệp

Baritone

Chỉ huy

HONNA TETSUJI

Soprano

PHẠM KHÁNH NGỌC

Mezzosoprano

HANAFUSA ERIKO

Tenor

SERIZAWA YOSHIMICHI

Baritone

NGUYỄN PHÚC TIỆP

Chorus Master

NGUYỄN HẢI YẾN

Hợp xướng và Trưởng hợp xướng sẽ được thông báo sau

 
   

Chương trình

 

LUDWIG van BEETHOVEN

Symphony No. 9 in D-minor, Op. 125