Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặc biệt

Chuỗi hòa nhạc giáo dục của VYMI - Số 2: Chuyện của mùa đông (chưa mở bán vé)

Chương trình

  • Chuỗi hòa nhạc giáo dục của VYMI - Số 2: Chuyện của mùa đông

    Program to be informed

  • Thời gian

    03/12/202220:00

  • Địa điểm

  • Giá vé

    S-700.000 | A-500.000 | B- 400.000 (Sinh viên: 150.000) VNĐ

Nghệ sĩ trình diễn

Honna Tetsuji

Nhạc trưởng

Conductor HONNA TETSUJI
Program to be informed