Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước

15/07/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 143

 • Nhạc trưởngKim Xuân Hiếu
 • OboeNguyễn Hoàng Tùng
 • ClarinetTạ Trung Đức
 • BassoonVăn Thanh Hà
 • HornTạ Tiến Đạt

24/07/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 144 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngTrần Vương Thạch
 • PianoPhạm Lê Phương

12/08/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 145 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngMin Chung
 • PianoNguyễn Thế Vinh

14/09/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 146 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngLê Phi Phi
 • ClarinetTrần Khánh Quang
 • BassoonVăn Thanh Hà

01/10/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 147 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • PianoNguyễn Đăng Quang

07/10/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 148 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • PianoNguyễn Quỳnh

07/01/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 149 (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngJonas Alber
 • PianoLưu Hồng Quang