Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước

01/07/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 156

  • Nhạc trưởngMin Chung
  • PianoHoàng Hồ Thu

08/07/2023

20:00

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Hòa nhạc đặt vé trước số 157

  • Nhạc trưởngLê Phi Phi
  • ClarinetTạ Trung Đức

25/08/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 158

  • Nhạc trưởngNguyễn Phú Sơn
  • PianoLưu Hồng Quang

08/09/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 159

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • CelloPhan Đỗ Phúc