Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước

14/09/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 146

  • Nhạc trưởngLê Phi Phi
  • ClarinetTrần Khánh Quang
  • BassoonVăn Thanh Hà

01/10/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 147 (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • PianoNguyễn Đăng Quang

07/10/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hoa Kỳ | ARNOLD SCHÖNBERG VÀ TRƯỜNG PHÁI VIENNA MỚI *Kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Arnold Schönberg*

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 148 (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • PianoNguyễn Quỳnh

07/01/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 149 (chưa mở bán vé)

  • Nhạc trưởngJonas Alber
  • PianoLưu Hồng Quang