Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặt vé trước

17/02/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 150

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • ViolinHoàng Hồ Khánh Vân

24/02/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 151

 • Nhạc trưởngTrần Vương Thạch
 • PianoNgô Phương Vi

10/03/2023

20:00

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Hòa nhạc đặt vé trước số 152

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • PianoHenri Sigfriedsson

16/04/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 153

 • Nhạc trưởngKim Xuân Hiếu
 • PianoLưu Đức Anh

28/04/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 154

 • Nhạc trưởngJonas Alber
 • BassoonVăn Thanh Hà

21/05/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 155

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • SopranoĐào Tố Loan

01/07/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 156

 • Nhạc trưởngMin Chung
 • PianoHoàng Hồ Thu

08/07/2023

20:00

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Hòa nhạc đặt vé trước số 157

 • Nhạc trưởngLê Phi Phi
 • ClarinetTạ Trung Đức

25/08/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 158

 • Nhạc trưởngNguyễn Phú Sơn
 • PianoLưu Hồng Quang

08/09/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặt vé trước số 159

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • CelloPhan Đỗ Phúc