Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặc biệt

07/02/2023

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

VNSO HÒA NHẠC MỞ MÀN MÙA DIỄN 2023

  • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
  • SopranoĐào Tố Loan
  • ViolinNguyễn Thiện Minh