Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặc biệt

02/09/2022

14:00

Nhà hát lớn Hà Nội

23/10/2022

20:00

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

VNSO SPECIAL CONCERT

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • PianoNguyễn Việt Trung
 • PianoNguyễn Thái Hà

01/11/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • PianoNguyễn Việt Trung
 • ViolinSoojin Han
 • PianoNguyễn Thái Hà

11/11/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặc biệt

Hòa nhạc hợp tác cùng Quỹ Dân số Liên Hợp quốc "LÀ CON GÁI ĐỂ TỎA SÁNG" (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • ViolaPhùng Hoài Thu
 • CelloLưu Ly Ly
 • Double BassVũ Cẩm Tú
 • PianoNguyễn Thái Hà
 • HarpNguyễn Thùy Dương

26/11/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO - MUSIK AUS WIEN "MOZART & STRAUSS" (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Nhạc trưởngRainer Honeck
 • SopranoMarta Poliszot
 • BaritoneAdrian Eröd

03/12/2022

20:00

18/12/2022

20:00

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Hòa nhạc đặc biệt

Hòa nhạc đặc biệt VNSO & VNAM (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • ViolinBùi Công Duy

31/12/2022

19:00

Nhà hát lớn Hà Nội

SYMPHONY IN THE WOODS SYLVESTER CONCERT

Bình Dương New City