Nhảy đến nội dung

Hòa nhạc đặc biệt

02/07/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặc biệt

Chuỗi hòa nhạc giáo dục của VYMI - Số 1: Xứ sở diệu kỳ (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • PianoNguyễn Thái Hà

28/07/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặc biệt

Toyota Concert - Hà Nội (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • CelloPhan Đỗ Phúc

05/08/2022

20:00

Nhà hát TP. Hồ Chí Minh

Hòa nhạc đặc biệt | Hoà nhạc lưu diễn

Toyota Concert - TP. Hồ Chí Minh (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • CelloPhan Đỗ Phúc

22/10/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • PianoNguyễn Việt Trung

11/11/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Hòa nhạc đặc biệt

Hòa nhạc hợp tác cùng Quỹ Dân số Liên Hợp quốc "LÀ CON GÁI ĐỂ TỎA SÁNG" (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • ViolaPhùng Hoài Thu
 • CelloLưu Ly Ly
 • Double BassVũ Cẩm Tú
 • PianoNguyễn Thái Hà
 • HarpNguyễn Thùy Dương

26/11/2022

20:00

Nhà hát lớn Hà Nội

Kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Áo

HÒA NHẠC ĐẶC BIỆT VNSO - MUSIK AUS WIEN "MOZART & STRAUSS" (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • Nhạc trưởngRainer Honeck
 • SopranoMarta Poliszot
 • BaritoneAdrian Eröd

03/12/2022

20:00

18/12/2022

20:00

Phòng hòa nhạc HVANQGVN

Hòa nhạc đặc biệt

Hòa nhạc đặc biệt VNSO & VNAM (chưa mở bán vé)

 • Nhạc trưởngHonna Tetsuji
 • ViolinBùi Công Duy