TOYOTA CONCERT 2021

06 01 2022 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor

HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano PHAN ĐỖ PHÚC

 

Program | Chương trình

 
A. DVORAK Cello Concerto B-minor, Op. 104
A. DVORAK Symphony No. 9 E-minor "From the New World", Op. 95

Bình luận