TOYOTA CONCERT 2021

06 08 2021 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Piano PHAN ĐỖ PHÚC

 

Program to be informed 

 

Bình luận