Người/ghế

VNSO & VNAM JOINT CONCERT

Phòng hòa nhạc HVANQGVN | Số ghế (859)

09/12/2020 20:00

  • Đang chọn
  • Không thể chọn
  • Hạng B (300,000 VNĐ)
  • Hạng A (400,000 VNĐ)
  • Hạng S (600,000 VNĐ)
img

Sân khấu

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Địa điểm Phòng hòa nhạc HVANQGVN
Thời gian 09/12/2020 20:00
  • Số ghế
  • Hạng B:
  • Hạng A:
  • Hạng S:
Tổng 0 VNĐ