Người/ghế

Hòa nhạc đặt vé trước số 139 - J. S. BACH VỚI 20 TÁC PHẨM TUYỆT VỜI CỦA THẾ KỶ

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI | Số ghế (584)

30/06/2021 20:00

  • Đang chọn
  • Không thể chọn
  • Hạng B (300,000 VNĐ)
  • Hạng A (400,000 VNĐ)
  • Hạng S (600,000 VNĐ)
img

Sân khấu

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Địa điểm NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
Thời gian 30/06/2021 20:00
  • Số ghế
  • Hạng B:
  • Hạng A:
  • Hạng S:
Tổng 0 VNĐ