Người/ghế

BEETHOVEN 9TH BEETHOVEN 250TH BIRTH GRAND FINALE BEETHOVEN CYCLE X

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI | Số ghế (584)

18/12/2020 20:00

  • Đang chọn
  • Không thể chọn
  • Hạng B (500,000 VNĐ)
  • Hạng A (600,000 VNĐ)
  • Hạng S (800,000 VNĐ)
img

Sân khấu

Tầng 1

Tầng 2

Tầng 3

Địa điểm NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
Thời gian 18/12/2020 20:00
  • Số ghế
  • Hạng B:
  • Hạng A:
  • Hạng S:
Tổng 0 VNĐ