Season Openning Gala Concert 2020

26 08 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

Nhạc trưởng | Conductor         HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist

Piano                                          LƯU ĐỨC ANH

 

Program | Chương trình   

F. LISZT                                   Piano Concerto No. 2 A-major, G. 125


J. STRAUSS II                                 Emperor Waltz, Op. 437


J. STRAUSS - JOSEF STRAUSS                               Pizzicato Polka

J. STRAUSS II                                  Hungarian Rhapsody No. 2 C-sharp minor, S. 244/2

 

Bình luận

Bình luận