Liên hoan Nghệ thuật "GIAI ĐIỆU MÙA THU"

15 08 2021 20:00 Nhà hát Tp. HCM

 

Nhạc trưởng | Conductor HONNA TETSUJI
   
Độc tấu | Soloist  
Violin NGUYỄN THIỆN MINH

 

Program | Chương trình

 
D. SHOSTAKOVICH Festive Overture A-major, Op. 96
M. BRUCH Violin Concerto No. 1 G-minor, Op. 26
S. RACHMANINOV Symphony No. 2 E-minor, Op. 27

 

 

Bình luận