JAPAN AIRLINES CLASSICS 2020 (Hoãn- thời gian cập nhật sau)

12 03 2020 20:00 NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

(Hoãn- thời gian cập nhật sau)


Nhạc trưởng | Conductor                HONNA TETSUJI


Độc tấu | Soloist              
Violin                                                 BÙI CÔNG DUY

 

Program | Chương trình   

L. V. BEETHOVEN                           Violin Concerto D-major, Op. 61


J. SIBELIUS                                      Symphony No.2 D-major, Op.43

Bình luận

Bình luận