DÀN NHẠC GIAO HƯỞNG VIỆT NAM (VNSO)

MÙA DIỄN 2018 | TẢI VỀ (.pdf)

 

 

Buổi diễn tiếp theo

HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 114

07/10/2018

NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI

READ MORE

Tue
Sep 25

07 Oct 20:00 Sun HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 114 Nhạc trưởng - David Timm
Hartmut Schill - Violin
Mua vé
25 Oct 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 115 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Boulanger Trio - Piano - Violin - Cello
Mua vé
28 Nov 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 116 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Tamura Hibiki - Piano
Mua vé
14 Dec 20:00 Fri VNSO & VNAMHÒA NHẠC ĐẶC BIỆT SỐ 4 - "MAHLER N... Nhạc trưởng - David Timm
Hartmut Schill - Violin
Mua vé
16 Jan 20:00 Wed HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Boulanger Trio - Piano - Violin - Cello
19 Jan 20:00 Sat HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 20... Nhạc trưởng - Tran Vuong Thach
Tamura Hibiki - Piano
16 Jan 20:00 Wed HÀ NỘI - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM... Nhạc trưởng - David Timm
Hartmut Schill - Violin
19 Jan 20:00 Sat HCM - HAPPINESS CONCERT BY ACECOOK VIETNAM 20... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Boulanger Trio - Piano - Violin - Cello
25 Oct 20:00 Thu HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 115 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - David Timm
Hartmut Schill - Violin
Mua vé
28 Nov 20:00 Wed HÒA NHẠC ĐẶT VÉ TRƯỚC SỐ 116 | CHÙM TÁC PHẨM... Nhạc trưởng - Honna Tetsuji
Boulanger Trio - Piano - Violin - Cello
Mua vé

Đăng ký tài trợ cá nhân
& thành viên hòa nhạc

Doanh nghiệp tài trợ

Acecook
Toyota
VNA
SDVN
BITEXCO GROUP
AJINOMOTO
HOTEL NIKKON
GA consultant
MUFG
NTT Việt nam
Melia
GOETHE
Japan Foundation
Institut Francais Ha noi
NHKSO TOKYO
NTW
More
Cassia