VNSO Online Concert BAROQUE “BACH-HÄNDEL”

  • Địa điểm: NHÀ HÁT LỚN HÀ NỘI
  • Thời gian: 10/12/2021
  • Danh mục: Hòa nhạc trực tuyến
  • Nhạc trưởng:Honna Tetsuji
  • Độc tấu: Nguyễn Việt Trung
Tháng 12
10
Thứ 6