HÒA NHẠC "SÁNG TẠO TƯƠNG LAI"

30 05 2021 20:00 Học viện báo chí và tuyên truyền, Hội trường C

 

Nhạc trưởng | Conductor NGUYỄN KHẮC THÀNH
   
Độc tấu | Soloist  
Violin TRẦN QUANG DUY
Dẫn chương trình | MC ĐÀO MAI ANH

 

Program | Chương trình

 
G. BIZET Carmen suite No. 2
P. SARASATE Gypsy Airs
V. MONTI Czardas
J. STRAUSS II Blue Danube
TRẦN MẠNH HÙNG Se chỉ luồn kim (chuyển soạn từ làn dân ca Quan họ Bắc Ninh)
J. STRAUSS II Waltz "Spring Voice", Op. 410
L. ANDERSON The Syncopated clock
L. ANDERSON Blue tango

 

 

Bình luận